GEOFIZICA INGINEREASCA

 

Studii geologice, geotehnice si geofizice de teren si la borator pentru:

amenajari hidrotehnice complexe, baraje si diguri, centrale hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, microhidrocentrale, parcuri eoliene, depozite de deseuri radioactive, galerii si canale, linii de inalta tensiune, statii de transformare, balastiere, constructii civile si industriale, statii de epurare, drumuri si poduri (cai de comunicatie).

HARTI DE RISC

la alunecari si cutremure.
                                     

STUDII HIDROGEOLOGICE

pentru alimentari cu apa.

INVESTIGATII GEOFIZICE

   Masuratori seismice:

 • De suprafata, prin metoda seismica de refractie
   
 • In foraje ( microseismocarotaj ) prin metodele: downhole, uphole si crosshole

 • Determinarea parametrilor dinamici ai terenului de fundare (VP, VS, Edin, νdin, Gdin, Tg) 

Aparatura folosita:statie seismica digitala cu 24 canale/24 biti (A 6000 S/24) si geofon

     tridirectional de foraj 3D (Firma TDE – Italia).

 

Masuratori geoelectrice:

 • Metoda sondajelor electrice verticale (SEV)
   
 • Metoda tomografiei electrice

 • Metoda polarizatiei naturale (PN).) 

Aparatura folosita:statie electrometrica digitala multielectrod A 3000-E (Firma TDE – Italia).

Program de prelucrare a datelor deoelectrice: IPI2WIN-2D (Rusia).

RES2DINV-2D (Malaesia).

Investigatii seismologice:

 • Evaluarea hazardului seismic (accelerograme de calcul, spectre de raspuns si de proiectare) in amplasamentele constructiilor industriale (baraje, CNE-uri) si civile importante
   
 • Masuratori de vibratii (explozii, socuri mecanice, etc.)

 • Supravegherea seismica a barajelor 
 • Zonare si microzonare seismica a amplasamentelor constructiilor

 

Investigatii nedistructive pentru determinarea calitatii si rezistentei betonului:

 • Masuratori cu ultrasunete pentru determinarea calitatii si rezistenţei betonului pe elemente din structura constructiilor (fundatii, stalpi, grinzi, plafoane, etc.)

Aparatura folosita:Betonoscop Digital Tico B 1480 (Firma Proceq - Elvetia)

 • Masuratori cu pahometru digital pentru evidentierea pozitiei armaturilor si determinarea diametrului acestora

Aparatura folosita:Profometer 5 Scanlog (Firma Proceq - Elvetia).

 • Masuratori sonice pentru determinarea integritatii pilotilor (metoda PIT)

Aparatura folosita:Echo Test A300 ET (Firma TDE – Italia).

 

Investigatii GEORADAR:

 • Detectarea conductelor, cablurilor electrice, fundatiilor ingropate
   
 • Detectarea golurilor

 • Arheologie 
 • Infiltratii si goluri in diguri, baraje, galerii de aductiune, etc.
 • Localizarea/identificarea zonelor poluate cu hidrocarburi 

Aparatura folosita:SIR 3000 (GSSI – SUA).

 

Masuratori inclinometrice:

 • Urmarirea in timp a alunecarilor.

Aparatura folosita:Geo Slope (Slope Indicator - SUA)

 

Masuratori de termometrie in foraje:

 • Detectarea si urmarirea in timp a infiltratiilor prin diguri si baraje.

 

 

                                                

LinkedIn icon Facebook icon Twitter icon e-mail icon
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •